Nieuwsbrief


In de nieuwsbrief vindt u informatie die de komende periode van belang kan zijn, maar er komen ook zaken aan de orde waar wij op school mee bezig zijn of bezig zijn geweest. Op deze pagina vindt u de meest recente nieuwsbrieven.

Uit milieuoverwegingen worden deze nieuwsbrieven alleen nog digitaal aangeboden via deze website, onze schoolapp en mail. Mocht u toch nog prijs stellen op een papieren versie, dan kunt u dit aangeven bij de directie of de groepsleerkracht van uw kind.


  
Nieuwsbrief november 2019
Nieuwsbrief december 2019
Nieuwsbrief september 2019
Nieuwsbrief juli 2019
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief maart 2019
Nieuwsbrief januari 2019