Visie


De Regenboog is een open Protestants Christelijke basisschool. De toegevoegde waarde van ons onderwijs ligt in deze protestants-christelijke identiteit. Vanuit onze identiteit handelen wij volgens de kernwaarden;  respect, verantwoordelijkheid, zorg, kwaliteit en veiligheid. Onze identiteit en kernwaarden komen samen in onze missie; “Veelkleurig, veelzijdig en veelzeggend”
Wij laten ons graag aanspreken en zullen elkaar aanspreken op onze kernwaarden: