Visie


De juiste plek voor ieder kind 

 

Ieder kind is uniek. Het heeft zijn eigen karakter, interesses, intelligentie en talenten. De Regenboog wil een school zijn waar ieder kind zich thuis voelt. Waar het mag zijn wie het is, waar hij gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Waar ruimte is voor eigen ideeën en waar fouten maken mag. Met z’n allen doen we er alles aan om ieder kind de juiste plek te bieden. We kunnen niet alles, maar proberen het wel, met uitstekende resultaten waar we trots op zijn. 

 

Geborgenheid is de voorwaarde om tot leren te komen. Dit sluit aan bij de Christelijke levensovertuiging die onze basis vormt. We gaan respectvol om met elkaar, de ander en onze omgeving en we werken vanuit vertrouwen. Daarin werken we niet alleen. Betrokkenheid van ouders zien we als essentieel, en we zoeken waar mogelijk de samenwerking met organisaties in de buurt. Zo creëren we een plezierige betekenisvolle leeromgeving waarin iedereen tot bloei kan komen. 

 

Vanuit de liefdevolle, veilige basis sluiten we ons onderwijs aan bij wat ieder kind nodig heeft. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen in de groep en bieden onderwijs op maat waar mogelijk. De leerlijnen vormen de leidraad en we werken vakoverstijgend waar mogelijk. Dat lukt doordat afspraken en structuur duidelijk zijn. We durven methodes daarom steeds meer los te laten en onderwijs op onze eigen manier vorm te geven. We werken in een hecht en autonoom team, waarin we met plezier leren van en met elkaar. Wij zetten onze kwaliteiten en talenten in om samen het onderwijs nog beter te maken. Zodat elk kind kan groeien en vol zelfvertrouwen een nieuwe stap gaat zetten.