De ouderraad


Algemeen

De ouderraad is primair bedoeld ter ondersteuning van het team om de teamleden geheel of gedeeltelijk te ontlasten van bepaalde activiteiten in en om de school. Bovendien kan de ouderraad advies geven aan het schoolbestuur. Een dergelijk advies moet dan via de MR naar het bestuur verzonden worden.

Een aantal activiteiten waarbij de OR het team ondersteunt, zijn:
· het Sinterklaasfeest
· de Kerst- en Paasviering
· dagen waarop er rapportbesprekingen zijn
· organisatie sportactiviteiten
· de schoolreisjes / schoolkampen
· organisatie van de klaar-overs
· eindejaarsfeest

Ter ondersteuning in allerlei – niet door de overheid gesubsidieerde kosten – wordt door de ouderraad van de ouders een bijdrage gevraagd.
 
Los van de ouderraad kent onze school nog een grote groep hulp(groot)ouders die de school
actief ondersteunen bij allerlei zaken zoals:

Zonder deze ouders zou de school niet kunnen en zouden een heleboel activiteiten niet door
kunnen gaan. De ouderraad geeft aan het eind van het schooljaar altijd een lijst mee, waarop
de ouders kunnen aangeven waarmee ze het komende jaar willen helpen. U begrijpt het al, als
ouderraad en school zien we hier graag een heleboel van terug!