De Regenboog


De Regenboog is centraal gelegen in de dorpskern van Holten, en grenst aan de woonwijken
“De Beuseberg”, “de Haar” en “Lukensveld”.
 
De laatste jaren is het leerlingenaantal op De Regenboog toegenomen tot een gemiddelde school van ruim 300 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. De toekomst van de school ziet er rooskleurig uit. In 2004, 2008 en 2010 zijn er ingrijpende verbouwingen gedaan en is de
school opnieuw ingericht, zodat deze een moderne leeromgeving voor de kinderen biedt. Deze veranderingen van de school draagt bij tot een positieve ontwikkeling van ieder kind. De school beschikt over ruime lokalen, een eigen gymzaal voor de onderbouw, kindveilige
speeltoestellen naast het ruime schoolplein, een computerlokaal, een handvaardigheidkelder en een gemeenschappelijke ruimte. Tevens zijn er diverse nevenruimtes die onder andere gebruikt worden door de logopediste en schoolarts.


 

Samenwerkingsverband

De Regenboog maakt deel uit van samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De scholen werken samen om zoveel mogelijk Passend Onderwijs aan te bieden binnen deze regio voor alle kinderen.

Voor meer info over het samenwerkingsverband: www.swv-twentenoord.nl