GGDAls school vinden we de gezondheid van onze leerlingen belangrijk. Daarom werken we onder andere samen met GGD Twente. Hieronder de informatie over de structurele bezoeken in de groepen 2 en 7.


Gezondheidsonderzoeken op school
 
 
Als uw kind naar school gaat, blijven we zijn of haar gezondheid volgen, zoals we dat ook op het consultatiebureau deden.
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Twente werkt in het onderwijs met de Triage-methodiek, een onderzoeksmethode voor de preventieve gezondheidsonderzoeken. 
 
Hoe verloopt het triage-traject?
 
De check
  Samen met het JGZ-dossier geeft dit een goed beeld van het kind.
 
Ouders worden direct na het contactmoment schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten met het bevindingenformulier. Elk kind krijgt dit in een gesloten envelop mee naar huis.
 
Het vervolg
   
 
Ouders worden tijdens het traject steeds geïnformeerd.
 
 
Voor meer informatie:  http://www.ggdtwente.nl/