Algemeen


Toelichting nevenactiviteiten

Als school staan wij in de maatschappij niet op onzelf. Opvoeding van kinderen beslaat een breed terrein. School ,ouders/verzorgers, gemeente en diverse instanties zijn samen bezig met het welzijn van de kinderen. Op onze website willen wij enkele onderdelen van samenwerking belichten die wij van toegevoegde waarde vinden in het kader van de opvoeding van onze leerlingen. We willen hierbij benadrukken dat dit geen volledige opsomming of weergave is.