Nieuwsbrief


In de nieuwsbrief vindt u informatie die de komende periode van belang kan zijn, maar er komen ook zaken aan de orde waar wij op school mee bezig zijn of bezig zijn geweest. Op deze pagina vindt u de meest recente nieuwsbrieven.

Uit milieuoverwegingen worden deze nieuwsbrieven alleen nog digitaal aangeboden via deze website, onze schoolapp en mail. Mocht u toch nog prijs stellen op een papieren versie, dan kunt u dit aangeven bij de directie of de groepsleerkracht van uw kind.


  
Nieuwsbrief september 2019
Nieuwsbrief juli 2019
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief maart 2019
Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwsbrief oktober 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief november 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief april 2018
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief maart 2018
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief oktober 2017
Nieuwsbrief november 2017
Nieuwsbrief december 2017
Nieuwsbrief september 2017