MR

De medezeggenschapsraad

Algemeen

Het hoofddoel van de MR is het behartigen van de belangen van alle bij de school betrokkenen, dus kinderen, ouders en personeelsleden. Alle ouders die een kind op school hebben zitten, hebben de mogelijkheid om gekozen te worden als lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Daarnaast kent de MR ook een personeelsgeleding.

De MR is bereikbaar via: medezeggenschapsraad@deregenboog-holten.nl

Op dit moment zitten de volgende mensen in de MR: 

Oudergeleding:
Jasja Bos, Wieger Drent, Monique GrootenhuisPersoneelsgeleding:
Mariska Rensen (secretaris), Janneke Wessels en Gieneke van Eden


 
We vergaderen 6 – 8x per jaar waarvan 2 met het schoolbestuur. 1x Per jaar is er jaarvergadering voor alle ouders waar de mr, maar ook de or en het bestuur het voorgaande jaar bespreken en verantwoording afleggen.
 
Elk jaar wordt er een jaarplanning opgesteld met de te behandelen onderwerpen.
Dit zijn o.a.

  • Notulen van MR, OR, bestuur en planraad

  • Nascholingsplan leerkrachten

  • Begroting

  • Begroting ouderraad

  • Formatieplan nieuwe schooljaar

  • Financieel jaarverslag

  • Vakantierooster

  • ARBO

  • Evaluatie

Kinder MR:
Wij hebben op school ook een kinder MR. Deze kinder meedenkraad komt 2 keer per jaar samen. 

De kinder MR bestaat uit 10 leerlingen uit de groepen 6,7 en 8. Zij worden gekozen door klasgenootjes. 

Twee keer per jaar is er een overleg van de kinder MR. De directeur en 2 MR leden (ouder en leerkracht) zijn hierbij. De ideeën uit de groepen worden dan besproken. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met het schoolplein, de computers, de schoolbieb etc. 

Samenwerkings- verband

De Regenboog maakt deel uit van samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De scholen werken samen om zoveel mogelijk Passend Onderwijs aan te bieden binnen deze regio voor alle kinderen. Voor meer info over het samenwerkingsverband: www.swv-twentenoord.nl

Agenda

di 8 feb '22 t/m do 10 feb '22
14:30 - 17:00

Verwijzingsgesprekken (groepen 8)

Vrijdag 11 februari 2022
14:30

Rapport

ma 14 feb '22 t/m di 15 feb '22
14:30 - 17:00

10 minuten gesprekken

Onze collega's

Madelon

IB-er - Groep 3A

Manon

Onderwijsassistent

Marion

Onderwijsassistent

Janneke

Groep 5B

Maya

Groep 4B

Dianne

Groep 3A

Gieneke

Groep 5B

Rob

Directeur

Marinda

Adjunct-directeur

Aleid

Groep 1/2B

Kiki

Onderwijsassistent

Kim

Groep 8B

Anne

Onderwijsassistent

Mariska

Groep 1

Daniƫlle

Groep 7 - Plusgroep

Margreet

Vakleerkracht Gym

Jan

Conciƫrge

Marjolijn

Onderwijsassistent

Sandra

Groep 4A

Anne

Groep 7 - Groep 8B

Mark

Groep 8A

Diana

Groep 1/2B - Onderwijsassistent

Clarine

Groep 1/2B - ICT

Myriam

Groep 6/7

Jessie

Groep 4A - Groep 4B

Josette

Groep 1/2C

Annerieke

Groep 6/7

Nick

Groep 5A

Brenda

IB-er

Ilse

Groep 1

Inge

Groep 3B - Groep 8A

Ann

Groep 8B

Veronique

Groep 3B

Lian

Groep 6

Chantal

Groep 5A - Groep 6/7