MR

De medezeggenschapsraad

Algemeen

Het hoofddoel van de MR is het behartigen van de belangen van alle bij de school betrokkenen, dus kinderen, ouders en personeelsleden. Alle ouders die een kind op school hebben zitten, hebben de mogelijkheid om gekozen te worden als lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Daarnaast kent de MR ook een personeelsgeleding.

De MR is bereikbaar via: medezeggenschapsraad@deregenboog-holten.nl

Op dit moment zitten de volgende mensen in de MR: 

Oudergeleding:
Jasja Bos, Wieger Drent, Monique GrootenhuisPersoneelsgeleding:
Mariska Rensen (secretaris), Janneke Wessels en Gieneke van Eden


 
We vergaderen 4 tot 6 keer per jaar, waarvan 2 keer met het schoolbestuur.
 
Elk jaar wordt er een jaarplanning opgesteld met de te behandelen onderwerpen.
Dit zijn o.a.

  • Notulen van MR, OR, bestuur en planraad

  • Nascholingsplan leerkrachten

  • Begroting

  • Begroting ouderraad

  • Formatieplan nieuwe schooljaar

  • Financieel jaarverslag

  • Vakantierooster

  • ARBO

  • Evaluatie

Kinder MR:
Wij hebben op school ook een kinder MR. Deze kinder meedenkraad komt 2 keer per jaar samen. 

De kinder MR bestaat uit 10 leerlingen uit de groepen 6,7 en 8. Zij worden gekozen door klasgenootjes. 

Twee keer per jaar is er een overleg van de kinder MR. De directeur en 2 MR leden (ouder en leerkracht) zijn hierbij. De ideeën uit de groepen worden dan besproken. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met het schoolplein, de computers, de schoolbieb etc. 

Samenwerkings- verband

De Regenboog maakt deel uit van samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De scholen werken samen om zoveel mogelijk Passend Onderwijs aan te bieden binnen deze regio voor alle kinderen. Voor meer info over het samenwerkingsverband: www.swv-twentenoord.nl

Agenda

Woensdag 24 april 2024
08:30

Studiedag (lln vrij)

Vrijdag 26 april 2024
08:30

Koningsspelen

ma 29 apr '24 t/m vr 10 mei '24
08:30 - 14:30

Meivakantie en Hemelvaart

Onze collega's

Kim

Groep 7A

Mariska

Groep 1A

Aleid

Groep 1B

Jan

Conciƫrge

Nick

Groep 6A

Ilse

Groep 1A

Maya

Groep 7B

Myriam

Groep 5/4 - Groep 5

Inge

Groep 5

Margreet

Vakleerkracht gym

Brenda

IB-er

Rob

Directeur

Gieneke

Groep 6B

Daniƫlle

Groep 4/5 - Plusgroep

Madelon

IB-er

Dianne

Groep 2

Veronique

Groep 3

Kiki

Onderwijsassistent

Mark

Groep 8

Anne

Onderwijsassistent groep 3

Marinda

Adjunct-directeur

Diana

Groep 1B

Janneke

Groep 3

Sandra

Groep 6B

Jessie

Groep 4

Lian

Groep 2 - Groep 7B

Annerieke

Groep 4

Josette

Groep 2

Ann

Adjunct-directeur en groep 7A

Marion

Onderwijsassistent groep 3 - ICT'er