Visie

Groei voor elk kind, vanuit een stabiele basis van veiligheid en respect

De Regenboog is een open christelijke basisschool, waar elk kind gezien, gehoord en gewaardeerd wordt en zichzelf mag zijn. Wij bieden een veilige omgeving, waarin we met respect met elkaar en onze omgeving omgaan. Van hieruit kunnen kinderen op hun eigen manier groeien! 

Op De Regenboog leren we met en van elkaar en vinden we betrokkenheid erg belangrijk. Onze leerkrachten blijven zich professionaliseren en maken gebruik van elkaars expertise. We zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van ons onderwijs. De kinderen krijgen vertrouwen en de ruimte om een eigen inbreng te hebben en zich op hun eigen manier te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om kinderen een stevige basis mee te geven. Dit doen we door les te geven in de basisvaardigheden en digitale geletterdheid. Daarnaast vinden we dat elk kind zijn of haar talenten moet kunnen ontwikkelen. Dit stimuleren wij door andere manieren van leren in te zetten, zoals het werken in circuitvorm, spelenderwijs en bewegend leren, het aanbieden van diverse gastlessen en het maken van uitstapjes. De kinderen werken regelmatig groepsdoorbrekend en nemen deel aan schoolbrede activiteiten. 

Vanuit de driehoek ouder-kind-school zorgen wij ervoor dat het kind de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Wij sluiten aan bij de behoefte van het kind en hebben op onze school veel mogelijkheden om de juiste ondersteuning of uitdaging te bieden. Daarnaast investeren wij in een goede samenwerking met Peuterspelen De Regenboog, de peuteropvang, het voortgezet onderwijs en de lokale omgeving. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de groei van onze kinderen! 

 

Samenwerkings- verband

De Regenboog maakt deel uit van samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De scholen werken samen om zoveel mogelijk Passend Onderwijs aan te bieden binnen deze regio voor alle kinderen. Voor meer info over het samenwerkingsverband: www.swv-twentenoord.nl

Agenda

Maandag 20 mei 2024
08:30

2e Pinksterdag, vrij

ma 27 mei '24 t/m do 30 mei '24
08:30 - 15:00

Oud papier containers

Donderdag 13 juni 2024
08:30

Extra vrije dagen

Onze collega's

Inge

Groep 5

Josette

Groep 2

Anne

Onderwijsassistent groep 3

Mark

Groep 8

Annerieke

Groep 4

Veronique

Groep 3

Jan

Conciƫrge

Myriam

Groep 5/4 - Groep 5

Ann

Adjunct-directeur en groep 7A

Margreet

Vakleerkracht gym

Sandra

Groep 6B

Gieneke

Groep 6B

Aleid

Groep 1B

Maya

Groep 7B

Madelon

IB-er

Lian

Groep 2 - Groep 7B

Marinda

Adjunct-directeur

Nick

Groep 6A

Janneke

Groep 3

Diana

Groep 1B

Brenda

IB-er

Daniƫlle

Groep 4/5 - Plusgroep

Dianne

Groep 2

Mariska

Groep 1A

Marion

Onderwijsassistent groep 3 - ICT'er

Kim

Groep 7A

Kiki

Onderwijsassistent

Rob

Directeur

Jessie

Groep 4

Ilse

Groep 1A