Visie

De juiste plek voor ieder kind

Ieder kind is uniek! Het heeft zijn eigen karakter, interesses, intelligentie en talenten. De Regenboog wil een school zijn waar ieder kind zich thuis voelt. Waar het mag zijn wie het is, waar hij gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Waar ruimte is voor eigen ideeën en waar fouten maken mag. Met z’n allen doen we er alles aan om ieder kind de juiste plek te bieden. We kunnen niet alles, maar proberen het wel, met uitstekende resultaten waar we trots op zijn.

Geborgenheid is de voorwaarde om tot leren te komen. Dit sluit aan bij de Christelijke levensovertuiging die onze basis vormt. We gaan respectvol om met elkaar, de ander en onze omgeving en we werken vanuit vertrouwen. Daarin werken we niet alleen. Betrokkenheid van ouders zien we als essentieel, en we zoeken waar mogelijk de samenwerking met organisaties in de buurt. Zo creëren we een plezierige betekenisvolle leeromgeving waarin iedereen tot bloei kan komen.

Vanuit de liefdevolle, veilige basis sluiten we ons onderwijs aan bij wat ieder kind nodig heeft. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen in de groep en bieden onderwijs op maat waar mogelijk. De leerlijnen vormen de leidraad en we werken vakoverstijgend waar mogelijk. Dat lukt doordat afspraken en structuur duidelijk zijn. We durven methodes daarom steeds meer los te laten en onderwijs op onze eigen manier vorm te geven. We werken in een hecht en autonoom team, waarin we met plezier leren van en met elkaar. Wij zetten onze kwaliteiten en talenten in om samen het onderwijs nog beter te maken. Zodat elk kind kan groeien en vol zelfvertrouwen een nieuwe stap gaat zetten.                                             

        

Samenwerkings- verband

De Regenboog maakt deel uit van samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De scholen werken samen om zoveel mogelijk Passend Onderwijs aan te bieden binnen deze regio voor alle kinderen. Voor meer info over het samenwerkingsverband: www.swv-twentenoord.nl

Agenda

Woensdag 22 maart 2023
08:30

Studiedag (lln vrij)

Maandag 27 maart 2023
10:30

Theorie examen verkeer (groepen 7)

Vrijdag 7 april 2023
08:30

Goede vrijdag, vrij

Onze collega's

Ann

Adjunct-directeur- Groep 6B

Dianne

Groep 3A

Maya

Groep 4B

Daniëlle

Groep 7 - Plusgroep

Ilse

Groep 1

Diana

Groep 1/2

Lian

Groep 6A

Rob

Directeur

Kim

Groep 6B

Marion

Onderwijsassistent - ICT

Janneke

Groep 3B

Jan

Conciërge

Madelon

IB-er - Groep 3A

Myriam

Groep 5B

Margreet

Vakleerkracht Gym

Brenda

IB-er

Jessie

Groep 4A

Gieneke

Groep 5B

Nick

Groep 5A

Mariska

Groep 1

Josette

Groep 2

Sandra

Groep 4A

Kiki

Onderwijsassistent

Anne

Onderwijsassistent

Marinda

Adjunct-directeur

Mark

Groep 8

Inge

Groep 5B

Veronique

Groep 3B

Aleid

Groep 1/2

Annerieke

Groep 4B