SOP

Hier vindt u ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

In het SOP beschrijven wij welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de aanwezige deskundigheid in ons team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en voorzieningen waarover wij beschikken, enz. Het profiel wordt ieder jaar door de school geactualiseerd als dat aan de orde is.

Samenwerkings- verband

De Regenboog maakt deel uit van samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De scholen werken samen om zoveel mogelijk Passend Onderwijs aan te bieden binnen deze regio voor alle kinderen. Voor meer info over het samenwerkingsverband: www.swv-twentenoord.nl

Agenda

ma 11 dec '23 t/m do 14 dec '23
08:00 - 15:00

Oud papier containers

ma 25 dec '23 t/m vr 5 jan '24
08:30 - 12:15

Kerstvakantie

Donderdag 8 februari 2024
08:30

Studiedag (lln vrij)

Onze collega's

Marinda

Adjunct-directeur

Ilse

Groep 1A

Dianne

Groep 2

Kim

Groep 7A

Diana

Groep 1B

Sandra

Groep 6B

Daniëlle

Groep 4/5 - Plusgroep

Kiki

Onderwijsassistent

Janneke

Groep 3

Annerieke

Groep 4

Nick

Groep 6A

Anne

Onderwijsassistent groep 3

Veronique

Groep 3

Inge

Groep 5

Gieneke

Groep 6B

Aleid

Groep 1B

Josette

Groep 2

Jessie

Groep 4

Jan

Conciërge

Madelon

IB-er

Brenda

IB-er

Marion

Onderwijsassistent groep 3 - ICT'er

Lian

Groep 2 - Groep 7B

Mark

Groep 8

Rob

Directeur

Myriam

Groep 5/4 - Groep 5

Maya

Groep 7B

Mariska

Groep 1A

Margreet

Vakleerkracht gym

Ann

Adjunct-directeur en groep 7A