SOP

Hier vindt u ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

In het SOP beschrijven wij welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de aanwezige deskundigheid in ons team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en voorzieningen waarover wij beschikken, enz. Het profiel wordt ieder jaar door de school geactualiseerd als dat aan de orde is.

Samenwerkings- verband

De Regenboog maakt deel uit van samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De scholen werken samen om zoveel mogelijk Passend Onderwijs aan te bieden binnen deze regio voor alle kinderen. Voor meer info over het samenwerkingsverband: www.swv-twentenoord.nl

Agenda

Woensdag 22 maart 2023
08:30

Studiedag (lln vrij)

Maandag 27 maart 2023
10:30

Theorie examen verkeer (groepen 7)

Vrijdag 7 april 2023
08:30

Goede vrijdag, vrij

Onze collega's

Mark

Groep 8

Inge

Groep 5B

Rob

Directeur

Josette

Groep 2

Veronique

Groep 3B

Ilse

Groep 1

Jan

Conciërge

Daniëlle

Groep 7 - Plusgroep

Nick

Groep 5A

Janneke

Groep 3B

Kiki

Onderwijsassistent

Marion

Onderwijsassistent - ICT

Marinda

Adjunct-directeur

Sandra

Groep 4A

Jessie

Groep 4A

Dianne

Groep 3A

Aleid

Groep 1/2

Madelon

IB-er - Groep 3A

Kim

Groep 6B

Diana

Groep 1/2

Maya

Groep 4B

Mariska

Groep 1

Myriam

Groep 5B

Ann

Adjunct-directeur- Groep 6B

Annerieke

Groep 4B

Anne

Onderwijsassistent

Brenda

IB-er

Lian

Groep 6A

Gieneke

Groep 5B

Margreet

Vakleerkracht Gym